Về chúng tôiTổ chức Thúc đẩy Bình đẳng giới Việt Nam (Vietnam Organization for Gender Equality – VOGE), với tư cách là một tổ chức hoàn toàn do thanh niên lập ra vì lợi ích chính đáng của tất cả các thành viên trong xã hội, đã ra đời ra đời vào năm 2016 nhằm thực hiện sứ mệnh xây dựng một thế hệ trẻ Việt có đầy đủ kiến thức về bất công giới, có trách nhiệm và ý thức thay đổi, đóng góp cho xã hội.

VOGE tin tưởng vào tầm nhìn về một xã hội công bằng, nơi giới tính không phải là giới hạn. Để thực hiện điều đó, chúng tôi mong muốn tạo nên một sân chơi cởi mở và bổ ích, giúp thanh niên Việt Nam tự tin chia sẻ, học hỏi, phát triển tư duy và tầm nhìn về một thế giới bình đẳng.

SỨ MỆNH: Thúc Đẩy Bình Đẳng Giới Tại Việt Nam

TẦM NHÌN: Một Xã Hội Bình Đẳng, Nơi Giới Tính Không Phải Giới Hạn

HỒ SƠ TỔ CHỨC: xem tại link này

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Với khát vọng phấn đấu hoàn thành tầm nhìn và sứ mệnh với xã hội trong tương lai gần, VOGE đặt ra bốn giá trị cốt lõi làm kim chỉ nam cho mọi thành viên trong công tác điều hành, hoạt động và hợp tác của tổ chức.

SÁNG TẠO

Sáng tạo là sức sống, là động lực phát triển của VOGE. Tổ chức luôn thực hiện các biện pháp đa dạng để tối đa hóa sức trẻ, sức sáng tạo, dám nghĩ dám làm của mọi thành viên, tạo tiền đề cho các giải pháp mang tính đột phá, đem lại ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng, đối tác và tổ chức.

TRÁCH NHIỆM

VOGE được thành lập và tồn tại bởi trách nhiệm đối với cộng đồng nói chung và mọi thành viên, đối tác nói riêng. Tổ chức cùng thành viên tổ chức luôn cố gắng hết sức thực hiện mọi cam kết mà mình đặt ra, tuyên bố và kí kết với các bên liên quan.

CHIA SẺ

VOGE coi sự chia sẻ là nền tảng của toàn bộ tổ chức và thành viên. Về tổ chức, VOGE sẵn sàng chia sẻ, hợp tác để giải quyết các vấn đề của cộng đồng và những đối tác chung tầm nhìn với mọi nguồn lực trong khả năng. Về thành viên, VOGE luôn khuyến khích phát triển tinh thần sẻ chia trách nhiệm, kiến thức và quan điểm ở mức cá nhân trong và ngoài tổ chức.

TÔN TRỌNG

Sự tôn trọng cộng đồng, đối tác và tôn trọng lẫn nhau của tổ chức được thể hiện qua tinh thần làm việc cầu tiến, cởi mở và thiện chí.

MỘT VÀI HÌNH ẢNH