Job Description của HR

Công việc:

 • Quản lý thành viên và các yêu cầu của thành viên, ví dụ như xin cấp quyền truy cập các nền tảng, xin nghỉ phép…;
 • Phối hợp với các team khác để tổ chức training và bonding;
 • Quản lý các tài liệu hoạt động của tổ chức, bao gồm việc chỉnh sửa, sắp xếp để phù hợp với các thay đổi, soạn mới các tài liệu (nếu cần);
 • Nhận diện các vấn đề về nhân sự (ví dụ xung đột giữa các thành viên) và giải quyết, hòa giải.

Yêu cầu:

 • Độ tuổi từ 18 trở lên;
 • Năng động, không ngại giao tiếp, không ngại lắng nghe và chia sẻ với các thành viên khác trong tổ chức;
 • Không ngại học sử dụng các phần mềm mới để phục vụ quản lý công việc (bao gồm những phần mềm phát triển bởi VOGE);
 • Điểm cộng nếu sử dụng thành thạo Trello và Google Docs, Google Spreadsheet;
 • Điểm cộng nếu bạn đang theo chương trình về tâm lý học hoặc tin học;
 • Đảm bảo cam kết tối thiểu 6 tháng.

Quyền lợi nhận được:

 • Cơ hội networking, kết nối với các tổ chức về nhân quyền và bình đẳng giới thông qua các hội thảo, khóa học, workshop…;
 • Cơ hội tham gia các dự án hợp tác cùng các doanh nghiệp, tổ chức chuyên nghiệp;
 • Được tham gia chia sẻ kiến thức/tài liệu về Bình đẳng giới, hay các kiến thức về nghiệp vụ cùng với các thành viên VOGE khác;
 • Tiếp cận với quỹ học tập tại VOGE;
 • Nhận các khoản hoa hồng theo dự án (nếu có);
 • Được nhận giấy chứng nhận và thư giới thiệu (nếu cần).