Job Description của Business Executive

 1. Công việc:
 • Phụ trách liên lạc, giao dịch với khách hàng/đối tác trước, trong và sau hoạt động hợp tác/giao dịch. 
 • Phụ trách kiếm nguồn doanh thu/gây vốn cho tổ chức trong các dự án.
 • Phụ trách tìm kiếm, tập hợp, ghi chép và quản lý các dữ liệu về khách hàng/đối tác của tổ chức.
 • Biên soạn hợp đồng hợp tác, tập hợp và quản lý tài liệu phục vụ xây dựng, duy trì quan hệ khách hàng/đối tác và chạy dự án.
 • Phối hợp điều phối nhân sự với các ban khác của Tổ chức để đạt mục tiêu chung.
 1. Yêu cầu:
 • Năng động, chủ động và linh hoạt
 • Có kỹ năng làm việc nhóm, trách nhiệm cao với tập thể và công việc
 • Có khả năng kiên trì, cố gắng và chịu đựng áp lực tốt
 • Có khả năng gắn bó với công việc cao (ở lại tổ chức trong ít nhất 6 tháng)
 • Có khả năng thuyết trình và ngoại ngữ tốt là một lợi thế
 1. Quyền lợi:
 • Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo
 • Được tham gia chia sẻ những kiến thức về giới và bình đẳng giới cũng như các kiến thức nghiệp vụ với các thành viên khác
 • Tăng thêm kinh nghiệm làm sales và giao dịch với khách hàng
 • Có thể được hưởng mức hoa hồng dựa theo doanh thu kiếm được
 • Được nhận giấy chứng nhận và thư giới thiệu (nếu cần)