Tuyển dụng

Thông báo: Đợt tuyển dụng tháng 12/2021 đã kết thúc. Nếu bạn nộp đơn bây giờ, chúng mình sẽ giữ đơn của bạn và xử lý ở đợt tuyển tới nhé (dự kiến vào khoảng giữa năm 2022). Cảm ơn bạn!

Tổ chức Thúc đẩy Bình đẳng giới Việt Nam (Vietnam organization for Gender Equality – VOGE) ra đời vào năm 2016 với sứ mệnh thúc đẩy bình đẳng giới thông qua các hoạt động nhằm tăng vốn hiểu biết, giao lưu, và chia sẻ thông tin.

Thông qua các dự án dài và ngắn hạn của mình, VOGE hướng tới mục tiêu lan tỏa tinh thần “Giới tính không phải giới hạn”, xây dựng một cộng đồng công dân Việt văn minh, bình đẳng và công bằng về giới tính, đồng thời chú trọng tiếp sức, hỗ trợ cho vai trò của người phụ nữ trong cuộc sống, học tập và công việc.

Dưới đây là mô tả của các vị trí cần tuyển thành viên:

? Designer: https://voge.vn/tuyen-dung/jd-designer/ 
? Social Media Executive: https://voge.vn/tuyen-dung/jd-sme/ 
? Writer (viết bài): https://voge.vn/tuyen-dung/jd-writer/ 
? Editor (biên tập): https://voge.vn/tuyen-dung/jd-editor/
? HR (nhân sự): https://voge.vn/tuyen-dung/jd-hr/
? Business Executive: https://voge.vn/tuyen-dung/jd-business/ (Tạm thời không tuyển vị trí này)