phụ nữ

Phái đẹp – Phải đẹp?

Khoảng 2 năm về trước, trên mạng xã hội hỏi đáp Zhihu của Trung Quốc đã bùng nổ một câu hỏi với hàng chục triệu lượt quan tâm: “Ngoại hình đối với con gái quan trọng đến thế nào?”. Khoan hãy bàn về những quan điểm trái chiều của cư dân mạng trước câu hỏi ấy, mà hãy nhìn vào một vấn đề cốt lõi hơn: Ngoại hình của phụ nữ quan trọng đến thế nào với xã hội?