GIỚI TÍNH

BẢN DẠNG GIỚI

  I. Lý do cần thiết Liệu bạn đã từng hỏi mình là nam, nữ, hay một giới tính khác? Bạn nhận ra điều đó bằng cách nào? Với một số người, giới tính sinh học của họ không giống ... Read More