Giải Trí

Muốn Yêu Kiểu Ngu

#YêuĐươngGì giờ này các cậu nhỉ?Vì #YêuĐươngGì nếu cứ trói buộc nhau bằng định kiến.2017 rồi, yêu đương là phải thông minh vào đó nha!Link Youtube: https://youtu.be/gA2Xdp-rtf4(English and Vietnamese subtitles available)=====VOGE giới thiệu: “Muôn kiểu yêu ngu”Chỉ đạo sản xuất: Đặng Huơng Giang, Táo ... Read More