Blog

{{custom_field.description}}

Phái đẹp – Phải đẹp?

Khoảng 2 năm về trước, trên mạng xã hội hỏi đáp Zhihu của Trung Quốc đã bùng nổ một câu hỏi với hàng chục triệu lượt quan tâm: “Ngoại hình đối với con gái quan trọng đến thế nào?”. Khoan hãy bàn về những quan điểm trái chiều của cư dân mạng trước câu hỏi ấy, mà hãy nhìn vào một vấn đề cốt lõi hơn: Ngoại hình của phụ nữ quan trọng đến thế nào với xã hội?

Khuôn mẫu giới

Lý do cần thiết  Ở đâu có con người, ở đó có định kiến. Cộng đồng thường có xu hướng đặt ra những tiêu chuẩn nhất định dựa theo quan điểm số đông và áp đặt chúng lên tất cả ... Read More