SERIES: MÈO NÀO CẮN MỈU NÀO?

PHẦN 1: NÊN DÙNG THUẬT NGỮ “NỮ QUYỀN” HAY “BÌNH ĐẲNG GIỚI”?

Sau bao ngày im hơi lặng tiếng, cuối cùng thì Mèo Trắng hay còn được biết đến là KOL của giới Meo Meo đã comeback mạng xã hội bằng một chiếc xì-ta-tút xoắn não: “Thôi thôi mọi người đừng có make it complicated. Gọi “nữ quyền” làm gì cho thượng đẳng, gọi là “bình đẳng giới” hết đi”. Nên dùng thuật ngữ “nữ quyền” hay “bình đẳng giới”? Cùng xem màn “đấu khẩu” của Mèo Đen và Mèo Trắng:

“Mèo Trắng phân vân hỏi

Nên gọi thế nào đây?

Mèo Đen liền đáp ngay

Mời cả nhà cùng đọc…”

PHẦN 2: NỮ QUYỀN “ĐỘC HẠI”?

Sau lần tranh luận nảy lửa với Mèo Đen về việc nên dùng dùng thuật ngữ “nữ quyền” hay “bình đẳng giới”, Mèo Trắng (vẫn là KOL của giới Meo Meo) đã phần nào hiểu ra vấn đề.

Nhưng mèo ta vẫn còn lấn cấn về “nữ quyền độc hại” nên đến hẹn lại lên Trắng ta đã inbox cho Đen biết tuốt để nhỏ to cho rõ.

Quan điểm của bạn về “nữ quyền độc hại” thế nào? Hãy bình luận ngay cho VOGE biết nhé.