Conference: Giới – Giới tính – Bản dạng giới – Xu hướng tính dục

Với mục đích tạo ra một nơi để trao đổi kiến thức, quan điểm cá nhân và thảo luận, VOGE tổ chức các conference vào mỗi 2 tuần.

Conference được tổ chức ngày 31/01 với chủ đề “Giới – Giới tính – Bản dạng giới – Xu hướng tính dục”. Host bởi Nui và Co-host Thu Thảo.

Cách tiếp cận

Chúng mình sẽ tìm cách phân tích các định nghĩa về giới, giới tính, bản dạng giới và xu hướng tính dục. Trong khuôn khổ của conference này, chúng mình coi các định nghĩa này như những phương thức phân loại. Có thể lấy một ví dụ về phương thức phân loại như sau: nếu bạn có nhiều cuốn sách khác nhau, các bạn có thể phân loại theo “độ dày”. Phương thức này sẽ yêu cầu đo đạc chiều dày của cuốn sách để “nhóm” các cuốn sách có cùng độ dày lại với nhau.

Như vậy, để hiểu mỗi phương thức phân loại, chúng ta cần xác định các yếu tố sau:

 • Chủ thể được phân loại là gì (đối với 4 định nghĩa trong conference này, chủ thể là con người)
 • Được xác định bởi yếu tố nào hay do ai quyết định?
 • Phục vụ mục đích gì?
 • Phân loại thành các nhóm nào? (ví dụ phân loại theo màu thì sẽ có nhóm màu đỏ, xanh, trắng,…)
 • Các vấn đề / hạn chế? (phần này được đưa vào để khuyến khích thảo luận)

Giới tính (Sex)

Nguồn ảnh: depositphotos

Giới tính được xác định dựa trên yếu tố sinh học, cụ thể ở đây là Nhiễm sắc thể (NST). Điều này có nghĩa rằng giới tính có thể được xác định ngay kể từ khi thụ thai. Ví dụ như:
– NST XX: thường là nữ (female)
– NST XY: thường là nam (male)
– Cách sắp xếp khác: liên giới (intersex – liên giới)

Từ 1 nhiễm sắc thể của 1 người, có thể xác định thành các nhóm giới tính: nam (male), nữ (female), liên giới (intersex)

Sự phân loại giới tính này phục vụ mục đích định danh về mặt pháp lý (legal identity). Điều này có thể hiểu như, bên cạnh họ tên, quê quán, thông tin bố, mẹ, thì thông tin về giới tính được gắn liền với 1 người ngay từ khi họ sinh ra, và được ghi rõ trong giấy khai sinh.

Tuy nhiên, sau khi thảo luận, chúng mình nhận thấy nhiều vấn đề với việc phân loại này như sau:

 • Intersex không được quan tâm bởi nhiều quốc gia / nhà làm luật
 • Chỉ có 3 khả năng (nam, nữ, liên giới) sau phân loại => Không đủ chi tiết để mô tả những gì diễn ra bên trong cơ thể của một con người
 • Giới tính được “gán” thay vì được “lựa chọn” => Nó thường được xác định bởi bác sĩ
 • Được xác định về mặt luật pháp => Khó, thậm chí là không thể thay đổi

Giới (Gender)

Sự phân loại về giới (gender) phục vụ mục đích: Tạo ra khuôn mẫu với mỗi loại giới tính. Ví dụ như chuẩn mực với những người thuộc giới nam là họ phải ăn mặc thế nào, hành vi, cư xử ra sao, làm những nghề nào,…

Sự phân loại này được xác định dựa trên giới tính, cụ thể hơn là xác định bởi xã hội. Từ một “Giới tính”, có thể xác định một bộ “Các chuẩn mực xã hội” bao gồm các chuẩn mực hành vi, ứng xử, ngoại hình,…

Vậy, câu hỏi được đặt ra là: Liệu sự xác định về giới này có phải là hệ quả tất yếu của sự phát triển của xã hội hay không?

Bản dạng giới (Gender identity)

Nguồn ảnh: unfoldthev

Bản dạng giới (gender identity) là cách một người tự thể hiện bản thân thế nào (ngoại hình, hành động,…). Điều này tạo sự đa dạng khi một người muốn lựa chọn các mô tả bản thân, và cũng như là sự lựa chọn, tham gia vào cộng đồng mà họ mong muốn.

Các nhóm phổ biến: woman-ness, man-ness, gender queer, gender variant, gender fluid,…

Nếu một người có gender identity trùng với biological sex (giới tính sinh học), thì họ có thể được coi là cisgender.

Xu hướng tính dục (Sexual orientation)

Xu hướng tính dục (Sexual orientation) được xác định dựa trên:

 • Sự hấp dẫn về mặt tình cảm (romantic)
 • Sự hấp dẫn về mặt tính dục (sexual)
 • Xã hội đang sống…

Có thể xác định thành các nhóm:

 • Heterosexual: Bị thu hút bởi những người khác giới
 • Bisexual: Bị thu hút bởi những người thuộc mọi giới tính
 • Homosexual: Bị thu hút bởi những người cùng giới tính của mình
 • Pansexual: Bị thu hút những người thuộc bất kỳ bản dạng giới nào
 • Asexual: Không bị người khác hấp dẫn về mặt tình dục
 • … (và còn nhiều nhóm nhỏ thuộc 5 nhóm lớn trên)

Kết

Thông qua các thông tin và thảo luận trong conference lần này, chúng mình mong có thể tuyên truyền những kiến thức về Giới, Giới tính theo một cách dễ hiểu nhất.

Cảm ơn các bạn đã cùng tham dự!

Link tới presentation: Bấm vào đây

Nguồn thông tin: