BẢN DẠNG GIỚI

 

I. Lý do cần thiết

Liệu bạn đã từng hỏi mình là nam, nữ, hay một giới tính khác? Bạn nhận ra điều đó bằng cách nào? Với một số người, giới tính sinh học của họ không giống giới tính mà họ cảm nhận ở bản thân. Giới tính một cá nhân cảm nhận về bản thân được gọi là bản dạng giới (gender identity). Bản dạng giới vốn ăn sâu trong nhận thức mỗi người, là thứ không ngừng nói với bạn mỗi ngày rằng bạn là nam hay nữ, hoặc một giới khác. Hãy cùng tìm hiểu khái niệm này nhé

II. Cách thức áp dụng

   a, Khái niệm bản dạng giới

Nhận thức giới tính (tiếng Anh: gender identity), còn gọi là bản dạng giới, nhân dạng giới tính, là tâm lý của một người tự xác định về giới tính của bản thân. Nhận thức giới tính không nhất thiết dựa trên giới tính sinh học hoặc giới tính được người khác cảm nhận và cũng không phải là thiên hướng tình dục. Nhận thức giới tính có thể là: nam, nữ, người chuyển giới, không phải nam không phải nữ.

   b, Phân biệt bản dạng giới và thiên hướng hướng tình dục

Khái niệm Bản dạng giới và khái niệm thiên hướng tình dục là khác nhau. Xu hướng tính dục của một người là sự hấp dẫn có tính bền vững về tình cảm và/hoặc tình dục hướng tới những người khác, còn bản dạng giới là cảm nhận bên trong của một người về việc họ là nam hay nữ, hay là một giới nào khác. Người chuyển giới có thể là dị tính, đồng tính, song tính hay vô tính, giống như những người không chuyển giới vậy. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy trong quá trình chuyển đổi giới tính, những người chuyển giới có thể trải qua sự thay đổi hoặc khám phá lần nữa về xu hướng tính dục của mình. Tuy nhiên, thường thì những người chuyển giới sau khi chuyển đổi xong vẫn yêu những người mà họ đã và đang yêu trước đó. Người chuyển giới xác định xu hướng tính dục dựa trên giới tính mong muốn của mình. 

Ví dụ, một người chuyển giới nữ (tức là người sinh ra là nam, nghĩ rằng mình là nữ) thấy hấp dẫn với những người nữ khác thì xu hướng tính dục của người đó là đồng tính nữ. Tương tự, một người chuyển giới nam thấy hấp dẫn với người nữ thì được xem là dị tính nam.

Khái niệm nhận thực giới tính cũng khác với khái niệm thể hiện giới tính. Không phải tất cả những người có sự xác định giới khác với giới tính lúc sinh ra thì đều thể hiện giới tính đó ra bên ngoài bởi lý do xã hội hay những quy tắc xung quanh.

III. Tài nguyên tham khảo

Tiếng Việt: 

“GENDER GALAXY GIỚI TÍNH SINH HỌC – BẢN DẠNG GIỚI – XU HƯỚNG TÍNH DỤC – THỂ HIỆN GIỚI”

http://gendergalaxy.weebly.com/gi7898i–272a-d7840ng-tiacutenh-d7908c/gioi-tinh-sinh-hoc-ban-dang-gioi-xu-huong-tinh-duc-the-hien-gioi

“Trả lời các câu hỏi của bạn về người chuyển giới, bản dạng giới, và thể hiện giới”

http://isee.org.vn/Content/Home/Library/lgbt/tra-loi-cac-cau-hoi-cua-ban-ve-nguoi-chuyen-gioi-ban-dang-gioi-va-the-hien-gioi.pdf