7 câu nói “HAY” về đàn ông và sự thật

“Liệu là đàn ông, thì bọn tôi bị mất quyền được đau à?
Liệu là đàn ông, thì không có cảm giác à?”

“So we are men, and we feel no pain
We are men, and we sense nothing, 
Is it?”
#NgưngNgượcĐãi #ngungnguocdai #VOGE
====
Xem thêm: 11 điều phụ nữ PHẢINGHE
https://www.facebook.com/voge.org/videos/1907183292904289/
(Video thực hiện bởi VOGE team với sự hỗ trợ của các nhân vật, Love is Like A Potato crew và Rose Studio)