Giới tính
không phải giới hạn

Hãy cùng xây dựng một cộng đồng công dân Việt văn minh, bình đẳng và công bằng về Giới

Tìm hiểu thêm

Chúng tôi là ai?

Tổ chức Thúc đẩy Bình đẳng giới Việt Nam (Vietnam Organization for Gender Equality – VOGE), một tổ chức hoàn toàn do thanh niên lập ra vì lợi ích chính đáng của tất cả các thành viên trong xã hội, nhằm thực hiện sứ mệnh xây dựng một thế hệ trẻ Việt có đầy đủ kiến thức về bất công giới, có trách nhiệm và ý thức thay đổi, đóng góp cho xã hội.

VOGE tin tưởng vào tầm nhìn về một xã hội công bằng, nơi giới tính không phải là giới hạn. Để thực hiện điều đó, chúng tôi mong muốn tạo nên một sân chơi cởi mở và bổ ích, giúp thanh niên Việt Nam tự tin chia sẻ, học hỏi, phát triển tư duy và tầm nhìn về một thế giới bình đẳng, kéo Việt Nam gần hơn với những sự thay đổi về bình đẳng giới trên thế giới.

Các hoạt động

Chuyên mục Wiki Giới

Thực tế cho thấy Việt Nam đang chứng kiến sự cải thiện cả về số lượng lẫn chất lượng các chương trình cung cấp kiến thức về giới nhưng nhìn chung, chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề chưa thể giải quyết trong nhà trường, gia đình và cộng đồng nói chung. Wiki Giới ra đời với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng về lĩnh vực giới tính cũng như tạo cơ hội trau dồi kiến thức, nâng cao hiểu biết về ngành Giới.

Bài viết mới