Category Archives: GIỚI

Khuôn mẫu giới

Lý do cần thiết  Ở đâu có con người, ở đó có định kiến. Cộng đồng thường có xu hướng đặt ra những tiêu chuẩn nhất định dựa theo quan điểm số đông và áp đặt chúng lên tất cả mọi người, bất chấp tiếng nói riêng của từng cá nhân: khuôn mẫu đã được […]