Việt Nam Thắng Malaysia Trên Sân Cỏ Và Thắng Luôn Cả Trên… Sân Luật!

  Việt Nam đã không những khẳng định vị thế của mình tại Đông Nam Á với bóng đá mà còn có thứ hạng cao hơn Malaysia rất nhiều về chỉ số bình đẳng giới. Riêng trong vấn đề đảm bảo quyền tự chủ thân thể của phụ nữ với quyền phá thai và tiếp […]

Bất Bình Đẳng – Lối Thoát Nào Cho Nam Giới? – Phần 1

Hàng thế kỷ qua, những người phụ nữ đã và vẫn đang không ngừng đấu tranh cho quyền bình đẳng. Cũng bởi vậy, khi nhắc đến bất bình đẳng giới, hầu như ai cũng nghĩ đến những bất công cho nữ giới, và “đấu tranh cho bình đẳng giới” là đấu tranh cho nữ quyền.Và […]

Bất Bình Đẳng – Lối Thoát Nào Cho Nam Giới? – Phần 2

Phần 1 tại đây: http://bit.ly/LoiThoatNaoChoNamGioiP1 ói nhiều về định kiến, vậy ĐỊNH KIẾN THÌ ẢNH HƯỞNG GÌ đến cuộc sống? Khi phụ nữ bắt đầu bị phân biệt đối xử, thì nam giới cũng bắt đầu trở thành nạn nhân của những khuôn mẫu. “Đàn ông mà, mạnh mẽ lên!” – chao ôi, quả là một […]